Translate

Tuesday 28 August 2007

37. penblwydd hapus

Penblwydd Hapus Lois!!
Wedi gael gwahoddiad i fynd i gysgu drosodd efo Sali Mali a Jac y Jwc, ym Mhentre Bach....methu aros!!!

No comments: