Translate

Sunday 27 April 2008

80.Bryste a LlundenDod ar draws yr un top ym Mryste pan es i lawr i weld GogolBordello dechrai mis Ebrill..ac yna yr un gwaelod ar un o waliau allanol yr Amgueddfa Brydeinig yn Llunden.