Translate

Monday 30 April 2007

15.Cola


hwn i weld yn Aber hefyd....

14. llygaid


y stensil yma wedi ymddangos ym mhobman (a dwi'n meddwl POBMAN) yn Aberystwyth, Na'r unig ddrwg am stensil, a ma na reswm amlwg pam oedd e arfer cael ei ddefnyddio i wneud papur wal. "less is more"

Friday 20 April 2007

12. 20 o Ebrill 2007

Heddiw dwi wedi llwyddo i weithio mas for i ychwanegu U-Tube a cyswllt i rai blogs /gwefannau eraill.......ara bach a pob yn dipyn......Heddiw y blog, fory...Y BYD!!!!

11. Tatw


Thursday 19 April 2007

KERBLOG: degustation

KERBLOG: degustation
oin ni'n meddwl fydde hwn yn rhoi link i'r gwefan..mwy o waith mae'n amlwg!
Wedi llwyddo rhoi cyswllt/links mewn. Felly ma' cyfeiriad ei wefan o dan y pennawd hynny.

10.Gad i fod Gaudi!


Ysbrydoliaeth ar ol ymweliad a Barcelona, Pasg llynnedd

9.Caffi'r Byd


Darganfod hwn ar ddrws y sied, y merched wedi bod yn chwarae Caffi a wedi sgwennu'r fwydlen arno ...dwi'n lico'r syniad o falwod....mae'n debyg y gallwch chi fyta'r fath o falwod gwyllt sydd yn yr ardd, ond ma rhaid mynd drwy broses i wneud shwr fod unrhyw gemege yn cael ei gwredu yng nghynta. Fydde ni'n byth yn clemio yn yr ardd 'ma!

8.malwoden


Ddoe fe baentiais i'r llun hyn o falwoden ar hen lechen...y bwriad oedd gwneud rhywbeth i godi ofan ar y malwod....ond ma fe'n edrych braidd yn ddiniwed...fel 'se fe/hi yn edrych am ffrindie....?

7. arrrhhhh


Nes i hwn neithiwr,oin ni'n teimlo bach fel hyn,gormod o goffi eto!

Wednesday 18 April 2007

6. Thumb War


Dyma baentiad wnes i heddiw,wedi cael hwyl efo'r arwydd "Gorsaf Ffrindiau" felly wedi penderfynnu parhau efo'r arddull yma a gweld os fydd yn datblygu....ma Mari'n meddwl bod nhw'n chware "Thumb wars"....sydd yn well teitl o lawer.

5. Y Fari Lwyd


Y Fari (2007)
Dwi'n dechrau cael blas ar hyn...ond dros y lle pob man!

Tuesday 17 April 2007

4. Caerdydd


Ychwanegiad .Tynnwyd y llun 'ma dydd Sadwrn dwetha.

3. caerdydd


ma' hwn ar ochr ty yn Llandaf. Dwi'n meddwl ma'r ferch fach yn Monsters Inc yw hi.

2. migration


mynd i roi rhai o'r llunie o graffiti sydd gen i lan.
Catrin helodd hwn i fi , ar ol iddi weld e ym Mryste
1. syniad

Monday 16 April 2007